[EY | School] Vol I – C4: Ghosts in the Art room | Part 2.


Đó là một ngày vào khoảng cuối tháng Giêng năm ngoái, và chúng tôi đang tập một vở kịch chuẩn bị cho hội xuân của trường, đúng vào năm chủ đề chính là kịch cổ tích. … More [EY | School] Vol I – C4: Ghosts in the Art room | Part 2.

Advertisements

[SINS] Chapter 3.


Thành phố Z – Được xây dựng trên nền của một thị trấn cũ những năm 2020, trong vòng 15 năm phát triển thần tốc thành khu đô thị cao, luôn luôn trong trạng thái hoạt động cả ngày lẫn đêm, sáng đi làm, đến tối sẽ là thời gian hưởng lạc. … More [SINS] Chapter 3.