[Ficlet] Take a step closer | Alice.


Author: Kusano Sakura (Alice).

Fiction: Take a step closer. … More [Ficlet] Take a step closer | Alice.

Advertisements

[Oneshot] Clandestine Lovers | Laz.


“Số mệnh cũng giống như đàn bà, là tình nhân của những chàng trai trẻ, vì người trẻ thì ít thận trọng hơn, bạo liệt hơn, và điều khiển nàng một cách táo bạo hơn.”

(Niccolò Machiavelli – Quân Vương). … More [Oneshot] Clandestine Lovers | Laz.