[Bittersweet] 5: Camera and drawings.


(Writer: Alice).

Garden of Eden là một quán café có thể được xem là vô cùng hoàn hảo. … More [Bittersweet] 5: Camera and drawings.

Advertisements

[Apocalypse] Vol I – Extra 1: Cảnh Lev bán mình và bị Scott phũ.


Scott trợn mắt nhìn bàn tay dính đầy máu và bùn đất tóm lấy ống quần, để lại năm dấu tay in rõ trên vải, theo bản năng giật mạnh ra, lùi lại nửa bước. Cánh tay theo đà rơi bộp xuống đất. … More [Apocalypse] Vol I – Extra 1: Cảnh Lev bán mình và bị Scott phũ.