[Apocalypse] Vol I – C1: Unexpected Encounter.


[Dolores’s POV]

Buổi sáng, ngồi trên ghế nhà trường, tôi là Dolores McFate, học trò xuất sắc của giáo viên, con mọt sách khô cứng trong mắt bạn bè. Tan học về nhà, tôi là Dolly, đứa con ngoan của bố mẹ. Nhưng sau sự kiện ngày hôm đó, tôi chỉ còn là Lo, một kẻ chỉ thuộc về chính bản thân tôi. … More [Apocalypse] Vol I – C1: Unexpected Encounter.