[Pandora’s Box] Chapter 1.


John mở mắt trước cả khi chuông báo thức kêu.

Sau rất nhiều năm rèn luyện, cơ thể anh đã hình thành những thói quen bất di bất dịch. John biết mình không phải là người ham thích những điều mới lạ, bản thân anh cũng không thấy phiền vì điều đó. Đối với John, những thứ mới mẻ thường hay có xu hướng thích thay đổi, lại còn thay đổi nhanh đến chóng mặt đi kèm với sự tốn kém. … More [Pandora’s Box] Chapter 1.

Advertisements