[Cố sự trông nhà của Lisle] Chapter 2.


Lisle nhẹ nhàng cẩn thận dùng băng keo quấn vài vòng quanh đoạn gẫy của cành bonsai, vừa làm vừa lẩm nhẩm “Hy vọng ai đó không phát hiện ra, Hy vọng ai đó không phát hiện ra…” … More [Cố sự trông nhà của Lisle] Chapter 2.

Advertisements