Protected: [Apocalypse] Vol I – C25: Losing conscience.


There is no excerpt because this is a protected post.

Advertisements

[Apocalypse] Vol I – C19: We’re just the killers.


(Writer: Cửu Vĩ Hồ).

[Mameli’s POV]

Vũ trụ này hoàn toàn không phải là những con cờ nằm trong tay loài người, nhưng cái giống loài sở hữu trí thông minh vượt bậc này lại luôn muốn tìm cách nằm giữ mọi thứ trong tay, tự đưa ra những quy luật riêng để nâng cao địa vị bản thân, nâng mình lên tôn thế của các vị thần. … More [Apocalypse] Vol I – C19: We’re just the killers.