[Bittersweet] 3: Espresso.


Mỗi buổi sáng, Scott đều bắt đầu ngày mới của mình bằng một ly double shot espresso, để có đủ sự tỉnh táo cho một ngày làm việc. … More [Bittersweet] 3: Espresso.

Advertisements