[Magic] Vol I – C3: A Visit to Gloomy Lake.


[Camilla’s POV]

Tôi tên là Camilla, 10 tuổi năm 2, học sinh nhóm Aglirany. Là một Agli, tôi đương nhiên có tình yêu mãnh liệt với cỏ cây và thiên nhiên. Và tiết học Dược thảo vào mỗi thứ ba hàng tuần đều được tôi mong ngóng vô cùng. … More [Magic] Vol I – C3: A Visit to Gloomy Lake.

Advertisements