[Multi shots] Inside the Fairy Tales World.


Plot Owner/ Developer + Author: Lapis Lazuli.

Illustrators: Yui,ドランプ 比嘉, Hiếu Ngọc, Khởi Tà, Thiên Thảo…

Fiction: Inside the Fairy Tales World [IFTW] … More [Multi shots] Inside the Fairy Tales World.

Advertisements

[Oneshot] Clandestine Lovers | Laz.


“Số mệnh cũng giống như đàn bà, là tình nhân của những chàng trai trẻ, vì người trẻ thì ít thận trọng hơn, bạo liệt hơn, và điều khiển nàng một cách táo bạo hơn.”

(Niccolò Machiavelli – Quân Vương). … More [Oneshot] Clandestine Lovers | Laz.