Oneshot | Drabble | Ficlet


Note: Hình thức đăng fic ở đây đa phần sắp xếp theo tên người viết rồi tới fiction của người đó, dùng thứ tự ABC.

~~o0o~~

Writer: Cửu Vĩ Hồ

[Oneshot] Bỉ Ngạn Hoa

Rating T. Sad, hurt/comfort. Main: Tiến, Shiro, Nghĩa Dũng, Figueredo.

[Oneshot] Blue blue sky

Rating T. Slice of life, sad, general. La Marseillaise.

[Oneshot] Endless Dream

Rating K+. Sad, hurt/comfort,… 

[Oneshot] Just a normal day…?

Rating K. Humour, funny, cute,… Main: Scott. 

[Oneshot] The scariest thing

Rating K. Humour, cute,… Main: Tiến, Scott, Nghĩa Dũng. 

[Oneshot] Touch of Life

Rating K. Sad, hurt/comfort… La Marseillaise.

~~o0o~~

Writer: Dong Truc

[Oneshot] Bài hát không lời

Rating K. Fluff, slice of life, sad. Tiến Quân Ca.

[Oneshot] Challenge accepted

Rating T. Humour, fluff,…

~~o0o~~

Writer: Kusano Sakura (Alice)

[Ficlet] How to say “f**k you” in flower language

Rating T. Slice of life, fluff, humour… Main: Scott, Mikhail. Flower shop AU.

[Ficlet] Take a step closer

Rating K. Slice of life, fluff, cute… Main: Scott, Mikhail. Coffee shop AU.

[Oneshot] Anh tiền tuyến, em hậu phương

Rating K. Slice of life. General. Tiến Quân Ca.

[Oneshot] Pictures are memories that last forever

Rating K. Slice of life, general. Tiến Quân Ca.

[Oneshot] The first time they met

Rating T. 7 Sins AU. Main: Tiến, Lisle, Scott, TianYi.

[Oneshot] The Present

Rating K. Slice of life, fluff,… Main: Alice – Nhân viên Hội đồng, Lisle.

[Oneshot] Tự tạo nghiệt thì không thể sống

Rating K. Fluff, humour. Main: Scott, Mameli, Mikhail, Alice.

~~o0o~~

Writer: Lapis Lazuli (Laz).

[Oneshot] Clandestine Lovers

Rating T. Fluff, bromance, friendship… Main: Mameli, Hoffmann.

[Oneshot] Death of a Song

Rating K+. Sad, hurt/comfort… Main: Lưu – Công Dân Hành Khúc.

[Oneshot] Guilty Pleasure

Rating T. Sad, hurt/comfort… Lisle, Alice, Hoffmann, Mameli, Jana, Shiro.

[Oneshot] Inside Their Minds

Rating T. Sad, angst, (might be) tragedy…

[Oneshot] Rouge. Blanc. Noir

Rating T. Sad, hurt/comfort… Main: Kimi Ga Yo, Nghĩa Dũng Quân Tiến Hành Khúc.

[Oneshot] Their Scars

Rating K+. Fluff, sad…

[Oneshot] Trouble Sleeping

Rating K+. Fluff, brothers love, friendship… Main: Tiến Quân Ca, Kimi Ga Yo, Jana Gana Mana.

~~o0o~~

Writer: Nguyên Thanh

[Oneshot] Màn tiếp đón thân tình

Rating K. General, humour. Main: God Save The Queen.

[Oneshot] Nhật kí bị ám

Rating K. General, slice of life.

[Oneshot] Tiếng chuông thầm

Rating T. Horror, humour. Main: Kimi Ga Yo.

~~o0o~~

Writer: Satoh Sai (Sai)

[Oneshot] Almost Transparent Blue

Rating K. Hurt/comfort, 7 Sins AU. Main: Hoffmann, Mameli.

[Oneshot] Chỉ còn 4 ngày là hết tháng Tư…

Rating K. Angst, general. Main: Tiến, Scott.

[Oneshot] Cho tròn bài hát im lời

Rating T. General, sad. Main: Scott, Mikhail.

[Oneshot] The colour of your shadow

Rating T. General. Slice of life. Scott, Alice.

[Oneshot] The Forgotten

Rating K. General. Main: Mameli.

~~o0o~~

Others:

Advertisements