[Longfic] Apocalypse | Khúc Ca Khải Huyền.

Original idea: Lapis Lazuli (Laz), Yui Lê (Yui).

Plot developers + storyline creators: Laz, Cửu Vĩ Hồ (Cửu), Satoh Sai (Sai).

Writers: Laz, Cửu, Sai.

Illustrators: Yui, Lev Bay…

Fiction: Apocalypse – Khúc Ca Khải Huyền.

Disclaimer: Writers sở hữu ngôn từ và ý tưởng của mình. Illustrators là chủ nhân tranh minh hoạ họ tạo ra. OC của ai thì thuộc về người đó.

Category: End of the world AU. Modern, action, angst, hurt/comfort, deathfic…

Rating: M.

Characters: Các nhân vật trong project Quốc Ca Thế Sự của Yepurr, một số OC của người viết và bạn bè người viết.

Pairing(s): Sail your own ship(s).

Length: Longfic.

Status: On-going.

Owners’ note: Mọi câu chuyện trong đây đều mang tính chủ quan hư cấu, không liên quan hay ám chỉ tới bất kì cá nhân hoặc tổ chức nào ngoài đời thực.

Có bài đăng chi tiết giải thích từng năng lực cùng một số thông tin khác ở sau list chapters, mục information series dành cho những ai có thắc mắc về việc các năng lực có thể làm được điều gì, hoặc có hứng thú tìm hiểu thêm.

AU này sinh ra với chủ định để bán hành một cách bình đẳng, vậy nên việc cho các nhân vật trong QCTS xuất hiện nhiều không phải mục đích hàng đầu. Người viết thậm chí còn không chắc rằng đây có còn là fanfic của QCTS không nữa—

Warning: Language, graphic content, gore, angst, death flags… Hãy cân nhắc trước khi đọc.

DO NOT TAKE OUT WITHOUT OWNERS’ PERMISSIONS.

~~o0o~~

List chapters:

Vol I: Beginning at the End.

1: Unexpected encounter 2: “Picking” people 3: Might is right

4: Death world 5: Battle at night

Extra 1: Cảnh Lev bán mình và bị Scott phũ

6: Turning points 7: Please, wake me up!8: Psychology

9: Are they worth your trust? – 10: Yggdrasil11: This is apocalypse

12: It’s a dark game – 13: Bando  14: A gun shot

 15: Reveal the truth – 16: Ice and fire – Baby, burn or die for cold?

17: Cross the line18: Inside Jana’s powerbase19: We’re just the killers

20: The lost blue sky  – 21: Bad people, good people

22: A game never ends – 23: Silence before the storm

24: Different perspectives 25: Losing conscience

Extra 2: Chuyện phiền não của daddy

26: On the way to Samadhi – 27: Heartbeats – 28: Eclipse

End vol I.

~~o0o~~

Vol II: Rescue Missions.

1: Shall we go together?2: One relaxing day

3: In real fights, you learn how important teamwork is 

4: You can always be more unlucky – 5: Dissipation

6: First step closer to death

Extra 3: Bất luận “Shiro” là ai, đều nên cùng người đó tạo mối quan hệ tốt

Extra 4: Một thoáng hồi ức

7: The true nature of Dark8: Out of the frying pan, into the fire

9: A brush with death10: You can’t even have one peaceful moment

11: At death’s door – 12: Reunion13: Despetate plead

14: Just the beginning15: Hypnotic waves16: Rescue mission: Repeat

Extra 5: La dolorosa

17: Separation – 18: ––––––––––––––

End vol II.

~~o0o~~

Vol III: Trouble Makers.

1: – 2: ––

–––––

~~o0o~~

Information Series:

#1: Năng lực.

Mức độ hiếm bậc I:

Băng (Ice) – Hoả (Fire)

Mộc (Wood) – Phong (Wind)

Thổ (Earth) – Thuỷ (Water)

Mức độ hiếm bậc II:

Ăn mòn/bóng tối (Dark) – Quang (Light)

Cường hoá (Strength) – Lôi (electric/ lightning)

Mức độ hiếm bậc III:

Không gian (Space) – Sóng (Wave)

Tinh thần (Psychology) – Kim loại (Metal)

Đặc chất

#2: Dị biến.

#3: Zombies/ Monsters

Các cấp độ – Chủng loại đặc biệt

–––––––––––––––––––

 

 

 

 

Advertisements

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s