[Longfic] Apocalypse | Khúc Ca Khải Huyền.

Original idea: Yui Lê (Yui), Lapis Lazuli (Laz).

Plot developers + storyline creators: Laz, Cửu Vĩ Hồ (Cửu), Satoh Sai (Sai).

Writers: Laz, Cửu, Sai.

Illustrators: Yui, Lev Bay…

Fiction: Apocalypse – Khúc Ca Khải Huyền.

Disclaimer: Writers sở hữu ngôn từ và ý tưởng của mình. Illustrators là chủ nhân tranh minh hoạ họ tạo ra. OC của ai thì thuộc về người đó.

Category: End of the world AU. Modern, action, angst, hurt/comfort, deathfic…

Rating: M.

Characters: Project Quốc Ca Thế sự của Bơ. Bonus some OCs.

Pairing(s): Sail your own ship(s).

Length: Longfic.

Status: On-going.

Owners’ note: Mọi câu chuyện trong đây đều mang tính chủ quan hư cấu, không liên quan hay ám chỉ tới bất kì cá nhân hoặc tổ chức nào ngoài đời thực.

Có bài đăng chi tiết giải thích từng năng lực cùng một số thông tin khác ở sau list chapters, mục information series dành cho những ai có thắc mắc về việc các năng lực có thể làm được điều gì, hoặc có hứng thú tìm hiểu thêm.

Warning: Language, graphic content, gore, angst, death flags… Hãy cân nhắc trước khi đọc.

DO NOT TAKE OUT WITHOUT OWNERS’ PERMISSIONS.

~~o0o~~

List chapters:

Vol I: Beginning at the End.

1: Unexpected encounter 2: “Picking” people 3: Might is right

4: Death world 5: Battle at night

Extra 1: Cảnh Lev bán mình và bị Scott phũ

6: Turning points 7: Please, wake me up!8: Psychology

9: Are they worth your trust? – 10: Yggdrasil11: This is apocalypse

12: It’s a dark game – 13: Bando  14: A gun shot

 15: Reveal the truth – 16: Ice and fire – Baby, burn or die for cold?

17: Cross the line18: Inside Jana’s powerbase19: We’re just the killers

20: The lost blue sky  – 21: Bad people, good people

22: A game never ends – 23: Silence before the storm

24: Different perspectives 25: Losing conscience

Extra 2: Chuyện phiền não của daddy

26: On the way to Samadhi – 27: Heartbeats – 28: Eclipse

End vol I.

~~o0o~~

Vol II: Rescue Missions.

1: Shall we go together?2: One relaxing day

3: In real fights, you learn how important teamwork is 

4: You can always be more unlucky – 5: Dissipation

6: First step closer to death

Extra 3: Bất luận “Shiro” là ai, đều nên cùng người đó tạo mối quan hệ tốt

Extra 4: Một thoáng hồi ức

7: The true nature of Dark8: Out of the frying pan, into the fire

9: A brush with death10: You can’t even have one peaceful moment

11: At death’s door – 12: Reunion13: Despetate plead

14: Just the beginning15: Hypnotic waves – 16: –––––––––––––––

End vol II.

~~o0o~~

Vol III: Trouble Makers.

1: – 2: ––

–––––

~~o0o~~

Information Series:

#1: Năng lực.

Mức độ hiếm bậc I:

Băng (Ice) – Hoả (Fire)

Mộc (Wood) – Phong (Wind)

Thổ (Earth) – Thuỷ (Water)

Mức độ hiếm bậc II:

Ăn mòn/bóng tối (Dark) – Quang (Light)

Cường hoá (Strength) – Lôi (electric/ lightning)

Mức độ hiếm bậc III:

Không gian (Space) – Sóng (Wave) – Tinh thần (Psychology)

Đặc chất

#2: Dị biến.

#3: Zombies/ Monsters

Các cấp độ – Chủng loại đặc biệt

–––––––––––––––––––

 

 

 

Advertisements

Please tell me what do you think about this ~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s